Üye Grişi
 

Olağan Genel Kurul İlanı

Tarih : 06.07.2017

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.06.2017 tarihinde saat 14.00’de   İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Prof.Dr.Nijad Bilge Toplantı Salonu, Çapa/İSTANBUL’da yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 07.07.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.

Akciğer Kanserleri Derneği
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış-Yoklama
 2. Toplantı Divanı Teşkili
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe raporlarının okunması,
 4. Denetleme Kurulu raporlunun okunması,
 5. Raporlar üzerinde görüşme,
 6. Dernek Yönetim, İktisadi İşletme Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,
 7. Organ seçimleri(gizli oyla)
  1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
  2. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
 8. 06.2017-06.2020 Tahmini bütçesinin onaylanması
 9. Dilek ve Temenniler
 10. Kapanış

 

Tüm Haberler İçin Tıklayın

 
   
LookUs & OnlineMakale