• Tüm Toplantılar
  • 2022

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, AKCİĞER KANSERLERİ DERNEĞİ (AKAD) OLGU SUNUM TOPLANTISI

23 Aralık 2022

Akciğer Kanserleri Yönetiminde Yenilikler ve Hedefe Yönelik Tedaviler Toplantısı

19 Kasım 2022

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, AKCİĞER KANSERLERİ DERNEĞİ (AKAD) OLGU SUNUMLARI İLE GÜNCELLEME TOPLANTILARI

21 Ekim 2022

İÜ Onkoloji Enstitüsü, AKAD Akciğer Kanserleri Olgular ve Rehberler Sunum Toplantısı
(Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sunumu)

03 Haziran 2022

Akciğer Kanserleri Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler Sempozyumu - 2

11 Haziran 2022

İÜ Onkoloji Enstitüsü, AKAD Akciğer Kanserleri Olgular ve Rehberler Sunum Toplantısı
(İstanbul Tıp Fakültesi Sunumu)

13 Mayıs 2022

Akciğer Kanserleri Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler Sempozyumu

12 Mart 2022